PACKAGING & BRAND DESIGN

KONTAKT

DESIGNATURE Sp. z o.o.
ul. RAKOWIECKA 34/36
02-532 WARSZAWA | POLAND

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000691951,
NIP: 521 379 20 68, REGON: 368119730
Kapitał zakładowy 10 000 zł
tel. +48 502 390 290
e-mail: STUDIO@DESIGNATURE.PL