PACKAGING & BRAND DESIGN
FILIP GRABCZYK

DESIGNER

Inżynier środowiska oraz magister sztuki.

Projektant grafiki użytkowej, który swoją działalność rozpoczynał od projektów budowlanych.

Twórca logo
Imasters - warszawskiego serwisu Apple oraz logo Sen o kieliszkach, restauracji w Łowiczu. Autor opakowań, witryn oraz plakatów. Miłośnik muzyki i sztuki, czynnie współpracujący z muzycznymi agencjami reklamowymi.

WRÓĆ